Uitbreiding teeltoppervlakte Coldpalm

De afgelopen jaren worden Trachycarpus palmen met stamhoogte steeds duurder. De meeste Trachycarpus palmen op de Nederlandse markt worden in het buitenland gekweekt in o.a. Spanje en Italië maar ze ook van veel verdere landen zoals China en Zuid-Korea. De prijsstijgingen zijn o.a. het gevolg van hoge transportkosten, ziektes, droogte en een sterk toegenomen vraag gedurende de coronatijd.

Trachycarpus palmen worden op de volle grond geteeld. Op het moment dat de stammen groot genoeg zijn worden ze uitgestoken, getransporteerd en opgepot zodat het herwortelproces kan starten. De kwaliteit van Trachycarpus palmen wordt door meerdere parameters beïnvloed. Ten eerste is de genetica erg belangrijk. Trachycarpus kent een grote genetische variatie, sommige palmen zullen nooit mooi worden en hebben bijvoorbeeld slappe bladeren of dunne stammen hoe goed ze ook geteeld worden. Ook in de vorstbestendigheid zitten genetische verschillen. Selectie van goede ouderlijnen is daarom cruciaal. Ten tweede is de stamdikte belangrijk, over het algemeen moet de stam dik en recht zijn. Het teeltproces en het klimaat hebben een grote invloed op de stamdikte. Wanneer Trachycarpus te dicht op elkaar staat gaan ze strekken, ze willen immers allemaal zo veel mogelijk zonlicht vangen. Hoe dichter ze op elkaar staan geplant hoe dunner de stammen worden. In koudere (vochtigere) klimaten zet Trachycarpus ook veel dikkere stammen. In Nederland geeft Trachycarpus veel dikkere stammen dan bijvoorbeeld uit Spanje. Als laatste is het herwortelingsproces cruciaal voor de kwaliteit. Uitgestoken Trachycarpus palmen moeten minimaal twee jaar in pot worden herworteld alvorens ze verkocht kunnen worden en in de tuin kunnen worden geplant. Dit proces moet gebeuren onder specifieke gecontroleerde omstandigheden in kassen.

De kwaliteit van import Trachycarpus laat vaak te wensen over. Stammen zijn dun omdat kwekers palmen te dicht op elkaar uitplanten. Het komt ook nog steeds vaak voor dat palmen worden verkocht zonder herworteld te zijn en gewoon los in de pot staan. Daarnaast is de CO2 voetafdruk van import Trachycarpus zeer hoog. Omdat de kwaliteit vaak te wensen overlaat en omdat de prijzen steeds hoger worden hebben wij besloten het initiatief in eigen hand te gaan nemen.

In 2022 hebben wij (naast onze kasoppervlakte van 4000 m2) ruim 3000 m2 vollegrond in gebruik genomen en vol geplant met jonge Trachycarpus palmen. De komende jaren gaan we dit verder uitbouwen tot een totale teeltoppervlakte van 15.600m2. De uitgeplante palmen (5 jaar oud) zijn eigen uitgeselecteerde lijnen (vaak interspecifieke hybrides) die zich bewezen hebben. De plantafstand is 2m en de rij afstand is ook 2m waardoor iedere palm 4 m2 tot zijn beschikking heeft. Ter vergelijking in het buitenland is de plantafstand soms slechts 0,5m en de rijafstand 1m (0,5m2). Het onderhoud gebeurd handmatig of uitsluitend met elektrische machines. Omdat onze kas niet gestookt wordt, er geen fossiele brandstoffen worden gebruikt voor het onderhoud en omdat deze palmen niet meer naar Nederland getransporteerd hoeven te worden is de CO2 voetafdruk van deze palmen praktisch nihil. Kwalitatief gezien worden dit de beste Trachycarpus palmen op de markt. Helaas moeten we nog wel even wachten, de verwachting is dat deze palmen vanaf 2029 klaar zijn voor verkoop maar uiteraard we hebben wel pot gekweekte Trachycarpus palmen beschikbaar uit eigen teelt tot 8 jaar oud.